Корисни линкови

Заштита животне средине

ИНСТИТУЦИЈЕ И ТЕЛА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Европски парламент

Одбор за животну средину, јавно здравље и сигурност хране

Савет Европске уније

Животна средина

Европска комисија

Политика животне средине

Климатска политика

Европски економски и социјални комитет

Одељење за пољопривреду, рурални развој и животну средину

Комитет региона

Комисија за животну средину, климатске промене и енергију (ЕНВЕ)

Европска инвестициона банка

Европска инвестициона банка и заштита животне средине

Агенције ЕУ

Европска агенција за животну средину

МОГУЋНОСТ ФИНАНСИРАЊА

Бесповратна средства 

ПУБЛИКАЦИЈЕ, ГЛАСИЛА И СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

Публикације

Гласила

Статистички подаци

ЗАКОНОДАВСТВО

Сажеци законодавства ЕУ у области животне средине

Уговор о функционисању Европске уније – чланови 191–193 (животна средина)

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Политика животне средине ЕУ на друштвеним мрежама

 

 

 

Иди на врх