Увод

Увод

Чланство у Европској унији (ЕУ) подразумева захтеван процес усклађивања јавних политика Републике Србије са циљевима јавних политика ЕУ. Успешно спровођење процеса усклађивања захтева схватање начина на који се ове политике креирају на нивоу ЕУ, препознавање кључних актера у овом процесу и разумевање инструмената за осмишљавање и спровођење самих политика. Усаглашавање националних политика са јавним политикама ЕУ може донети пуно користи за Србију. Остваривање ових користи, међутим, подразумева најчешће и корените реформе, промене досадашњих образаца понашања и пракси у осмишљавању и примени јавних политика. Овај процес, такође, подразумева усклађивање националних политика на свим нивоима (од централног до локалног) у складу са потребама и капацитетима заинтересованих страна и уз ангажовање, удруживање и рационално коришћење ограничених ресурса.

Ова образовна платформа је осмишљена са намером да пружи лако разумљиве и корисне информације о следећим јавним политикама ЕУ:

  • Политика животне средине ЕУ
  • Заједничка пољопривредна политикa
  • Политика заштите потрошача ЕУ
  • Структурна и кохезиона политика ЕУ
  • Социјална политика и запошљавање у ЕУ
  • Здравствена политика

Досадашња искуства у процесу проширења су показала да су управо ово политике ЕУ чије је усклађивање праћено са највећим изазовима, али су истовремено и користи од њихове примене у локалном контексту најизраженије.

Иди на врх