Корисни линкови

Структурна и кохезиона политика

ИНСТИТУЦИЈЕ И ТЕЛА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Европски парламент

Одбор за регионални развој

Савет Европске уније

Савет за опште послове

Европска комисија

Регионална политика

Европски економски и социјални комитет

Одељење за економску и монетарну унију и економску и социјалну кохезију

Комитет региона

Комисија за територијалну кохезиону политику и буџет Европске уније

Европска инвестициона банка

JASPERS

JEREMIE

МОГУЋНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

Бесповратна средства

ПУБЛИКАЦИЈЕ, ГЛАСИЛА И СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

Публикације

Гласила

Статистички подаци

ЗАКОНОДАВСТВО

Сажеци законодавства ЕУ о регионалној политици

Уговор о функционисању Европске уније ‒ чланови 162. до 164. (Европски социјални фонд)(2 МБ), чланови 174. до 178. (економска, социјална и територијална кохезија)(2 МБ)

ОСТАНИТЕ ПОВЕЗАНИ

Регионална политика

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Канцеларија за европске интеграције

Министарство финансија

 

 

 

Иди на врх