Корисни линкови

Здравствена политика

ИНСТИТУЦИЈЕ И ТЕЛА ЕУ

Европски парламент

Комитет за животну средину, јавно здравље и безбедност хране

Савет ЕУ

Савет за социјалну политику, здравство и питања потрошача

Европска комисија

Директорат за здравље и безбедност хране

Комисија за природне ресурсе

Европска агенција за лекове (ЕМА)

Европски центар за превенцију и контролу болести

Европска агенција за безбедност хране

ПУБЛИКАЦИЈЕ И БИЛТЕНИ

Публикације које се односе на здравствену политику ЕУ

Билтени који се односе на здравствену политику ЕУ

ЗАКОНОДАВСТВО

Законодавство ЕУ које се односи на здравствену политику

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство здравља

 

 

Иди на врх