Корисни линкови

Заједничка пољопривредна политика

ИНСТИТУЦИЈЕ И ТЕЛА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Европски парламент

Одбор за пољопривреду и рурални развој

Савет Европске уније

Пољопривреда и рибарство

Европска комисија

Генерални диракторат за пољопривреду и рурални развој

Европски економски и социјални комитет

Одељење за пољопривреду, рурални развој и животну средину

Комитет региона

Комисија за природне ресурсе

АГЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Агенција за потрошаче, здравље, пољопривреду и храну

Европска агенција за сигурност хране

Европска агенција за животну средину

ПУБЛИКАЦИЈЕ, БИЛТЕНИ, СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

Публикације

Билтени

Статистички подаци

ЗАКОНОДАВСТВО

Сажеци законодавства ЕУ о пољопривреди

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Посебне управе унутар министарстава

Управа за аграрна плаћања

Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије

 

Иди на врх