Корисни линкови

Социјална политика и запошљавање

ИНСТИТУЦИЈЕ И ТЕЛА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Европски парламент

Комитет за запошљавање и социјална питања

Савет ЕУ
 
Савет за социјалну политику, здравство и питања потрошача 

Европска комисија

Запошљавање, социјална питања и укљученост

Европски социјални фонд

Комитет региона

Комисија за економску политику

Европска инвестициона банка

Европски инвестициони фонд

АГЕНЦИЈЕ ЕУ

Европска фондација за побољшање услова живота и рада

МОГУЋНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

Бесповратна средства

Позив за подношење понуда (јавне набавке)

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Публикације које се одонсе на социјалну политику и политику запошљавања ЕУ

БИЛТЕНИ

Билтени који се односе на социјалну политику и политику запошљавања ЕУ


ЗАКОНОДАВСТВО

Законодавство ЕУ у погледу запошљавања и социјалних питања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Канцеларија за европске интеграције

Делегација Европске уније у Републици Србији

 

 

 

Иди на врх