Корисни линкови

Политика заштите потрошача

ИНСТИТУЦИЈЕ И ТЕЛА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Европски парламент

Одбор за унутрашње тржиште и заштиту потрошача

Савет Европске уније

Запошљавање, социјална политика, здравство и питања потрошача

Европска комисија

Генерални директорат за политику заштите потрошача

Европски економски и социјални комитет

Одељење за јединствено тржиште, производњу и потрошњу

Комитет региона

Комисија за природне ресурсе

Систем ЕУ за брзо узбуњивање (РАПЕKС)

АГЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Агенција за потрошаче, здравље, пољопривреду и храну

Мрежа европских центара за заштиту потрошача

ПУБЛИКАЦИЈЕ, БИЛТЕНИ, СТАТИСТИЧИ ПОДАЦИ

Публикације

Билтени

Статистички подаци

ЗАКОНОДАВСТВО

Сажеци законодавства ЕУ о потрошачима

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Министарство здравља

Министарство правде

Канцеларија за европске интеграције

Иди на врх