Корисни линкови

Корисни линкови

Заштита животне средине

ИНСТИТУЦИЈЕ И ТЕЛА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Европски парламент

Одбор за животну средину, јавно здравље и сигурност хране

Савет Европске уније

Животна средина

Европска комисија

Политика животне средине

Климатска политика

Европски економски и социјални комитет

Одељење за пољопривреду, рурални развој и животну средину

Комитет региона

Комисија за животну средину, климатске промене и енергију (ЕНВЕ)

Европска инвестициона банка

Европска инвестициона банка и заштита животне средине

Агенције ЕУ

Европска агенција за животну средину

МОГУЋНОСТ ФИНАНСИРАЊА

Бесповратна средства 

ПУБЛИКАЦИЈЕ, ГЛАСИЛА И СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

Публикације

Гласила

Статистички подаци

ЗАКОНОДАВСТВО

Сажеци законодавства ЕУ у области животне средине

Уговор о функционисању Европске уније – чланови 191–193 (животна средина)

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Политика животне средине ЕУ на друштвеним мрежама

 

 

 

Заједничка пољопривредна политика

ИНСТИТУЦИЈЕ И ТЕЛА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Европски парламент

Одбор за пољопривреду и рурални развој

Савет Европске уније

Пољопривреда и рибарство

Европска комисија

Генерални диракторат за пољопривреду и рурални развој

Европски економски и социјални комитет

Одељење за пољопривреду, рурални развој и животну средину

Комитет региона

Комисија за природне ресурсе

АГЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Агенција за потрошаче, здравље, пољопривреду и храну

Европска агенција за сигурност хране

Европска агенција за животну средину

ПУБЛИКАЦИЈЕ, БИЛТЕНИ, СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

Публикације

Билтени

Статистички подаци

ЗАКОНОДАВСТВО

Сажеци законодавства ЕУ о пољопривреди

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Посебне управе унутар министарстава

Управа за аграрна плаћања

Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије

 

Политика заштите потрошача

ИНСТИТУЦИЈЕ И ТЕЛА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Европски парламент

Одбор за унутрашње тржиште и заштиту потрошача

Савет Европске уније

Запошљавање, социјална политика, здравство и питања потрошача

Европска комисија

Генерални директорат за политику заштите потрошача

Европски економски и социјални комитет

Одељење за јединствено тржиште, производњу и потрошњу

Комитет региона

Комисија за природне ресурсе

Систем ЕУ за брзо узбуњивање (РАПЕKС)

АГЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Агенција за потрошаче, здравље, пољопривреду и храну

Мрежа европских центара за заштиту потрошача

ПУБЛИКАЦИЈЕ, БИЛТЕНИ, СТАТИСТИЧИ ПОДАЦИ

Публикације

Билтени

Статистички подаци

ЗАКОНОДАВСТВО

Сажеци законодавства ЕУ о потрошачима

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Министарство здравља

Министарство правде

Канцеларија за европске интеграције

Структурна и кохезиона политика

ИНСТИТУЦИЈЕ И ТЕЛА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Европски парламент

Одбор за регионални развој

Савет Европске уније

Савет за опште послове

Европска комисија

Регионална политика

Европски економски и социјални комитет

Одељење за економску и монетарну унију и економску и социјалну кохезију

Комитет региона

Комисија за територијалну кохезиону политику и буџет Европске уније

Европска инвестициона банка

JASPERS

JEREMIE

МОГУЋНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

Бесповратна средства

ПУБЛИКАЦИЈЕ, ГЛАСИЛА И СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

Публикације

Гласила

Статистички подаци

ЗАКОНОДАВСТВО

Сажеци законодавства ЕУ о регионалној политици

Уговор о функционисању Европске уније ‒ чланови 162. до 164. (Европски социјални фонд)(2 МБ), чланови 174. до 178. (економска, социјална и територијална кохезија)(2 МБ)

ОСТАНИТЕ ПОВЕЗАНИ

Регионална политика

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Канцеларија за европске интеграције

Министарство финансија

 

 

 

Социјална политика и запошљавање

ИНСТИТУЦИЈЕ И ТЕЛА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Европски парламент

Комитет за запошљавање и социјална питања

Савет ЕУ
 
Савет за социјалну политику, здравство и питања потрошача 

Европска комисија

Запошљавање, социјална питања и укљученост

Европски социјални фонд

Комитет региона

Комисија за економску политику

Европска инвестициона банка

Европски инвестициони фонд

АГЕНЦИЈЕ ЕУ

Европска фондација за побољшање услова живота и рада

МОГУЋНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

Бесповратна средства

Позив за подношење понуда (јавне набавке)

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Публикације које се одонсе на социјалну политику и политику запошљавања ЕУ

БИЛТЕНИ

Билтени који се односе на социјалну политику и политику запошљавања ЕУ


ЗАКОНОДАВСТВО

Законодавство ЕУ у погледу запошљавања и социјалних питања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Канцеларија за европске интеграције

Делегација Европске уније у Републици Србији

 

 

 

Иди на врх