Интересантне чињенице

Заштита животне средине

 • Инвестиције потребне за достизање стандарда, само у сектору заштите животне средине, износе од 80 до 120 милијарди евра за 13 земаља Централне и Источне Европе (које су  последње приступиле ЕУ).
 • У свету је у 20. веку 12 пута повећана потрошња фосилних горива, а укупних природних ресурса чак 34 пута. Потражња за храном би се до 2050. године могла повећати за 70 посто у односу на садашњи ниво.
 • Када би се законодавство ЕУ у области управљања отпадом у потпуности примењивало, у Унији би се отворило 400.000 нових радних места, а годишњи нето трошкови смањили за 72 милијарде евра.
 • Европска унија од 2010. године додељује и промовише титулу Зеленог града. Како би је добили, градови морају константно да испуњавају високе еколошке стандарде и да буду истрајни у даљем одрживом развоју. Досадашњи победници су:
 • 2010. године ‒ Стокхолм
 • 2011. године ‒ Хамбург
 • 2012. године ‒ Виториа Гастеиз
 • 2013. године ‒ Нант
 • 2014. године ‒ Копенхаген
 • 2015. године ‒ Бристол
 • 2016. године ‒ Љубљана
 • ЕУ је развила лако доступан систем за проверу стања воде за купање у воденим површинама на тероторији ЕУ. На интернет презентацији Европске агенције за животну средину, у делу који се односи на европски информациони систем о саставу и квалитету воде (WISE), постављена је апликација Еyе on Earth – Water Watch. Овом апликацијом се може остварити директан увид у део морске или речне обале или обале језера, било у виду земљописне карте или снимка из ваздуха.
Иди на врх