Интересантне чињенице

Структурна и кохезиона политика

 • Европска унија је обележена регионалним разликама. Бруто домаћи производ региона Европске уније се, према подацима из 2011. године, кретао од 29% тадашњег просека ЕУ-27 у регијама северозападне Бугарске и Норд-Ест (Румунија) до 321% просека у регији Централни Лондон (Велика Британија).
 • Регионална политика Европске уније даје резултате. Захваљујући њој у раздобљу од 2007. до 2012. године у државама чланицама:
 • отворено је 769.000 нових радних места;
 • уложена су средства у 225.000 малих и средњих предузећа;
 • финансирано је 72.000 истраживачких пројеката;
 • још 5 милиона грађана ЕУ добило је приступ широкопојасном интернету;
 • побољшан је квалитет живота грађана ЕУ спровођењем 11.000 различитих пројеката;
 • подржана је изградња 1.208 километара путева и 1.495 километара железнице као помоћ успостави делотворне транс-европске прометне мреже.
 • Регионална политика Европске уније се назива и кохезионом политиком јер је њен општи циљ јачање економске, социјалне и територијалне кохезије у регионима Европске уније. У пракси то значи следеће:
 • Економска и социјална кохезија – подстицање конкурентности и тзв. зелене економије у регионалним економијама, пружање бољих услуга, више прилика за запошљавање и бољи квалитет живота.
 • Територијална кохезија – повезивање региона како би они могли узајамно искористити своје снаге и заједно радити кроз нове, иновативне моделе у циљу решавања заједничких изазова.
 • Региони у Европској унији се деле у три основне категорије:
 • Слабије развијени региони – у којима је БДП мањи од 75% просека за ЕУ-27;
 • Региони у транзицији – у којима се БДП креће између 75% и 90% просека ЕУ-27;
 • Развијени региони – у којима је БДП већи од 90% просека за ЕУ-27.
Иди на врх