Интересантне чињенице

Социјална политика и запошљавање

  • Европски социјални фонд чини 10% буџета целе Европске уније.
  • ЕУРЕС је мрежа европских служби за запошљавање која олакшава налажење посла у другим државама чланицама.
  • Годишњи буџет Европског фонда за прилагођавање глобализацији износи 150 милиона евра.
  • Програм PROGRESS, који је усмерен на запошљавање и социјалне иновације, отворен је и за земље кандидате за чланство у ЕУ, а за Србију  је отворен од 2012. године.
  • Европска комисија омогућава добијање микрокредита за грађане из рањивих група, као подстрек социјалном предузетништву.
  • У периоду од 2007. до 2013. године Европска унија је донирала Србији 213 милиона евра за унапређење социјалне политике.
Иди на врх